Новая реальность - информационный игровой портал

Поддержка мапперов эмуляторами Nintendo


Это моя личная инициатива, порыться на сайтах самых известных эмуляторов NES и записать поддержку мапперов. Для сравнения использовались последние версии эмуляторов. Результаты можно посмотреть здесь

F
C
E

U
L
T
R
A
V
I
R
T
U
A
N
E
S
N
E
S
T
O
P
I
A
N
E
S
S
I
E
N
N
N
E
S
T
E
R
J
N
E
S
T
E
N
R
O
C
K
N
E
S
O
L
A
F
N
E
S
N
E
S
T
I
C
L
E
Описание Пример игры
0 v v v v v v v v v 32K/16K ROM/8K VROM (NROM) Donkey Kong, Mario Bros
1 v v v v v v v v v Nintendo MMC1 MegaMan 2, Final Fantasy
2 v v v v v v v v v Simple 16KB PRG Switch (UNROM) MegaMan 1, Archon, 1944
3 v v v v v v v v v Simple 8KB CHR Switch (CNROM) Spy Hunter, Gradius
4 v v v v v v v v v Nintendo MMC3, MMC6, MIMIC-1 Recca, TMNT 2, Final Fantasy 3
5 v v v v v v   v v Nintendo MMC5 Castlevania 3, Just Breed, Uchuu Keibitai SDF
6 v v v v v v   v v FFE F4xxx Saint Seiya, Ganbare Goemon
7 v v v v v v v v v AOROM/AMROM Battle Toads, Lion King
8 v v v v   v     v FFE F3xxx Doraemon Kaitakuhen
9 v v v v v v v v v Nintendo MMC2 Punchout!
10 v v v v v v v v   Nintendo MMC4 Fire Emblem, Fire Emblem Gaiden
11 v v v v v v v v v Color Dreams Crystal Mines, Bible Adventures
12 v v v         v   MMC3 Dragon Ballz Z 5
13 v v v v v v v v   CPROM Videomation
14               v      
15 v v v v v v v v v Multi-cart(bootleg) 100-in-1: Contra Function 16
16 v v v v v v v v   Bandai Dragon Ball Z, Gundam Knight
17 v v v v v v   v   FFE F8xxx Parodius, Last Armageddon
18 v v v v v v v     Jaleco SS8806 Pizza Pop, Plazma Ball
19 v v v v v v v v v Namco 106 Splatter House, Mappy Kids
20   v         v     Nintendo Disk System(FDS)  
21 v v v v v v v     Konami VRC4 2A WaiWai World 2, Ganbare Goemon Gaiden 2
22 v v v v v v v v v Konami VRC2 / VRC4 A Twinbee 3
23 v v v v v v v v v Konami VRC2 / VRC4 B WaiWai World, Getsufuu Maden
24 v v v v v v v v   Konami VRC6 A0/A1 Akumajou Densetsu
25 v v v v v v v v   Konami VRC4 Y Gradius 2, Bio Miracle: Boku tte Upa
26 v v v v v v v v   Konami VRC6 A1/A0 Esper Dream 2, Madara
27   v v                
32 v v v v v v v v v Irem G-101 Image Fight 2, Perman
33 v v v v v v v v   Taito TC0190/TC0350 Don Doko Don 1&2
34 v v v v v v v v   NINA-001 and BNROM Impossible Mission 2, Deadly Towers, Bug Honey
36     v                
37 v*   v               Super Mario Bros. + Tetris + Nintendo World Cup (E) [!]
40 v v v v v v v v   (bootleg) Super Mario Bros. 2
41 v v v v v v v v   Caltron 6-in-1 Caltron 6-in-1
42 v v v v v v v     Multi-cart(bootleg) "Mario Baby"
43   v v   v v v     (bootleg) SMB2j
44 v v v v v v v     Multi-cart(bootleg) Super HiK 7 in 1
45 v v v v v v   v   Multi-cart(bootleg) Super 1000000 in 1
46 v v v v   v   v   Game Station Rumble Station
47 v v v v   v       NES-QJ Nintendo World Cup/Super Spike V.B.
48 v v v             Taito TC190V Flintstones
49 v   v v   v       Multi-cart(bootleg) Super HiK 4 in 1
50 v v v v   v       (bootleg) SMB2j REV.A
51 v v v v   v   v   Multi-cart(bootleg) 11 in 1 Ball Games
52 v   v v   v       Multi-cart(bootleg) Mario Party 7 in 1
53     v         v   Multi-cart(bootleg) SUPERVISION 16-IN-1
56     v     v       (bootleg) BTL-SMB3
57 v v v v     v v   Multi-cart(bootleg) Game Star GK-54 (54 in 1)
58 v v v v   v   v   Multi-cart(bootleg) 68-in-1 Game Star HKX5268
59           v          
60 v v v v   v   v   Multi-cart(bootleg) 4 in 1(Reset-selected)
61 v v v v   v   v   Multi-cart(bootleg) 20 in 1
62 v v v v   v       Multi-cart(bootleg) Super 700 in 1
63           v          
64 v v v   v v v v   Tengen RAMBO-1 Shinobi, Klax
65 v v v v v v v v   Irem H-3001 Daiku no Gensan 2
66 v v v v v v v v   GNROM SMB + Duck Hunt
67 v v v v v v v     Sunsoft Mapper "3" Fantasy Zone 2
68 v v v v v v v v   Sunsoft Mapper "4" After Burner 2, Nantetta Baseball
69 v v v v v v v v   Sunsoft FME-7 Batman: ROTJ, Gimmick!
70 v v v v v v v v   Bandai 74161/32 Kamen Rider Club
71 v v v v v v v v   Camerica Fire Hawk, Linus Spacehead
72 v v v v v   v v   Jaleco /Type 1 Pinball Quest
73 v v v v v v v v   Konami VRC3 Salamander
74 v v v v v     v   MMC3 TAIWAN Super Robot Wars 2
75 v v v v v v v v   Jaleco SS8805/Konami VRC1 Tetsuwan Atom, King Kong 2
76 v v v v v v v v   Namco 109 Megami Tenshi 1
77 v v v v v     v   Irem Early Mapper #0 Napoleon Senki, punch out!!
78 v v v v v v v v   Irem 74HC161/32 Holy Diver
79 v v v v v v v v   NINA-06/NINA-03 F15 City War, Krazy Kreatures, Tiles of Fate
80 v v v v v v       Taito X-005 Minelvation Saga
82 v v v v v     v   Taito C075 Kyuukyoku Harikiri Stadium - Heisei Gannen Ban, starship hector
83 v v v v v v v v   Multi-cart(bootleg) Dragon Ball Party
85 v v v v v v v v   Konami VRC7 Lagrange Point
86 v v v v v     v   Jaleco Early Mapper #2  
87 v v v v v v   v   Konami 74161/32 Argus
88 v v v v v   v v   Namco 118 Dragon Spirit
89 v v v v v         Sunsoft Early Mapper Mito Koumon
90 v v v   v v v     PC-JY-?? Super Mario World, Mortal Kombat
91 v v v v v v v v   PC-HK-SF3  
92 v v v v v   v     Jaleco Early Mapper #1 MOERO Pro Soccer, MOERO Pro Yakyuu ’88
93 v v v v v v       Sunsoft 74161/32 Fantasy Zone
94 v v v v v v v     Capcom 74161/32 Senjou no Ookami
95 v v v v v v   v   Namco 106M Dragon Buster
96 v v v v v         Bandai 74161/32 Oeka Kids
97 v v v v v v v     Irem 74161/32 Kaiketsu Yanchamaru
99 v v v v v v v v   VS System 8KB CHR Switch VS SMB, VS Excite Bike
100   v v     v v v   Nesticle MMC3  
101   v v v v   v v   Jaleco 74161/32  
102     v             SUNSOFT-3R Shanghai (redump)
103     v                
104     v                
105 v v v     v       NES-EVENT Nintendo World Championships
106     v                
107 v v v         v   ?? Magic Dragon
108   v                  
109   v                  
110   v         v        
111 v*                   Ninja Ryuukenden (J) [T-Chi]
112 v v v v v v       Asder Sango Fighter, Hwang Di
113 v v v v v v v v   MB-91 Deathbots, Mind Blower Pak
114 v v v v v         ?? The Lion King
115 v v v v v     v   ?? Yuu Yuu Hakusho Final
116   v v               AV-Girl Fighting
117 v v v v v   v     PC-Future San Guo Zhi 4 - Chi Bi Feng Yun
118 v v v v v v v v   MMC3-TLSROM/TKSROM Board Ys 3, Goal! 2, NES Play Action Football
119 v v v v v v v v   MMC3-TQROM Board High Speed, Pin*Bot
120   v                  
121               v      
122   v               Sunsoft 74161/32 (same 184)  
126     v         v      
130               v      
132 v*   v               UNL-22211 UNIF board wrapper
133   v v v           Sachen Jovial Race
134   v v             SACHEN-74LS374N Olympiq IQ
135   v v             SACHEN-72008 Super Pang
137 v*   v             Sachen S8259 The Great Wall (72 pin cart)
138 v*   v             Sachen S8259  
139 v*   v             Sachen S8259  
140 v v v     v       Jaleco Bio Senshi Dan
141 v*   v     v       Sachen S8259  
142   v v     v   v   Bootleg KS 202 Captain Ed, SMB2J
143 v*   v     v       Sachen TCA01  
144 v   v v   v       AGCI 50282 Death Race
145 v*   v             Sachen SA72007  
146 v*   v             Sachen SA0161M  
147 v*   v             Sachen TCU01  
148 v*   v             Sachen SA0037 Sugoro Quest - Dice no Senshitachi (asia)
149 v*   v             Sachen SA0036  
150 v*   v             Sachen S74LS374N  
151 v v v v v v v v   Konami VS System Expansion VS The Goonies, VS Gradius
152 v   v v       v   BANDAI 74161/32 +MIRR Arkanoid 2, Saint Seiya Ougon Densetsu
153 v   v             BANDAI +WRAM Famicom Jump 2
154 v   v             NAMCO 118 +MIRR Devil Man
155 v   v v           MMC1 w/o normal WRAM disable The Money Game, Tatakae!! Rahmen Man
156 v   v             ?? (TBA)
157 v   v             BANDAI +BARCODE Datach DBZ, Datach SD Gundam Wars
158 v   v         v   Tengen RAMBO 1 Alien Syndrome
160 v v v v v   v     PC-Aladdin Такой же как 90 маппер
163 v*   v             new TPU’s dump Harvest Moon (C)
164 v* v v               Final Fantasy V (Unl)
165 v* v v               Fire Emblem (Unl)
166 v*   v               Suborv10 (Russian)
167 v* v                 SuporV40, Supor English (Chinese)
170     v               Fujiya Thinking Games
175     v                
176     v                
177     v                
179     v                
180 v v v v v v v     Nichibutsu Crazy Climber
181 v* v v             Hacker International Type2 Seicross (J)(Redump)
182 v v v v v v       PC-SuperDonkeyKong Super Donkey Kong
183   v v                
184 v v v v v v v v   Sunsoft 74161/32 (same 122) Wing of Madoola, The
185 v v v v v v   v   CHR-ROM Disable Protect  
186 v*   v               Street Fighter IV,
187 v* v v   v   v       Street Fighter Zero 2 97, King Of Fighters 96, Sonic 3D Blast 6 (Unl) [h1]
188 v* v v v v     v     Bandai Karaoke Studio
189 v v v v v v v     ?? Street Fighter 2 Yoko version
190   v                  
191 v* v                 Sachen Q-Bert
192 v*   v               Ying Lie Qun Xia Zhuan (Chinese)
193 v v v             Mega Soft (NTDEC) Fighting Hero
194 v* v v               Dai-2-Ji - Super Robot Taisen (As)
195 v*   v         v     Crystalis (C), Captain Tsubasa Vol 2 - Super Striker (C)
197 v   v               Super Fighter III
198 v* v v               Destiny of an Emperor
Tenchi o Kurau II - Shokatsu Koumei Den (J) (C)
199 v*   v               Dragon Ball Z 2 - Gekishin Freeza! (C), Dragon Ball Z Gaiden - Saiya Jin Zetsumetsu Keikaku (C)
200 v v v         v   Multi-cart(bootleg) 1200-in-1
201 v v v         v   Multi-cart(bootleg) 21-in-1
202 v v v             Multi-cart(bootleg) 150 in 1
203 v   v         v   Multi-cart(bootleg) 35 in 1
204 v   v             Multi-cart(bootleg) 64-in-1 [p1]
205 v*   v             Multi-cart(bootleg) 15-in-1 [p2], 3-in-1 [p2]
206 v   v             DEIROM Karnov
207 v   v             TAITO X-005 +MIRR Fudou Myouou Den
208 v   v             (bootleg) -TEK2A EXT.MIRR Street Fighter IV (by Gouder)
209 v   v             (mapper 90 w/ name-table control mode enabled) Shin Samurai Spirits 2, Power Rangers III
210 v   v             Namco ?? Famista ’92, Famista ’93, Wagyan Land 2
211 v*   v             2-IN-1: DKC4 & JUNGLE BOOK Tiny Toon Adentures 6 (Pirate Original)
212 v*   v               Super HIK 300-in-1 (1994)
213 v*   v               9999999-in-1 [p2]
214 v*                   Super Gun 24-in-1 [p2]
215 v*   v               Mortal Combat 3 (Extra 60)
216 v*   v               Bonza (debug mapper)
217     v             Multi-cart(bootleg) SPC009
219     v                
221     v                
222 v* v v v           (bootleg) Dragon Ninja
223     v                
224     v                
225 v v v v v v v     Multi-cart(bootleg) 58-in-1/110-in-1/52, 72-in-1
226 v v v v v v v v   Multi-cart(bootleg) 76-in-1
227 v v v v v v v     Multi-cart(bootleg) 1200-in-1
228 v v v v v v v v   Action 52 Action 52, Cheetahmen 2
229 v v v v v v v v   Multi-cart(bootleg) 31-in-1
230 v* v v v v   v     Multi-cart(bootleg) 22-in-1
231 v v v v v v v v   Multi-cart(bootleg) 20-in-1
232 v v v v v v v v   BIC-48 Quattro Arcade, Quattro Sports
233   v v v v   v     Multi-cart(bootleg) 42-in-1
234 v v v v   v v v   Multi-cart ?? Maxi-15
235 v v v v   v v     Multi-cart(bootleg) Golden Game 150 in 1
236   v v             Multi-cart(bootleg) 800-in-1
240 v v v v v   v v   Gen Ke Le Zhuan Gen Ke Le Zhuan, Shen Huo Le Zhuan
241   v v v v         Edu  
242 v v v v v         Wai Xing Zhan Shi Wai Xing Zhan Shi
243 v* v v v v v v v   SACHEN 74LS374N  
244 v v v v v         Hacker Int. Decathalon
245 v* v v v v     v   Yong Zhe Dou E Long - Dragon Quest 7
246 v v v v v v v     Phone Serm Berm Fong Shen Ban
248 v v v v v     v   ?? Bao Qing Tian
249 v v v   v         Waixing ?? Shui Hu Zhuan
250 v   v v v v       (MMC3) Time Diver Avenger
251   v     v            
252   v v   v           SUPER 8-IN-1 FIGHTING
254 v* v v   v v         Pikachu Y2k [decrypted]
255 v v v v v   v v   Multi-cart(bootleg) 110-in-1, 150-in-1
= 169 147 201 116 105 100 081 091 016    
F
C
E

U
L
T
R
A
V
I
R
T
U
A
N
E
S
N
E
S
T
O
P
I
A
N
E
S
S
I
E
N
N
N
E
S
T
E
R
J
N
E
S
T
E
N
R
O
C
K
N
E
S
O
L
A
F
N
E
S
N
E
S
T
I
C
L
E
Описание Пример игры

* Маппер введён в FCE Ultra MM, модифицированном Санчезом. Последняя версия FCE Ultra поддерживала 129 мапперов